Ocitli jste se v bytové nouzi?

Cítíte se diskriminovaní na trhu s bydlením i přesto, že máte finanční prostředky, nebo máte pocit, že je pro Vás slušné bydlení nedostupné?

Víme, jak jsou bezpečí a jistota střechy nad hlavou důležité, proto se Vám v rámci projektu Víc než jen bydlení pokusíme pomoci.

Co nabízíme

Vyhledáváme majitele nemovitostí, kteří nemají problém s dlouhodobým a férovým pronájmem bytu lidem se ztíženou pozicí na trhu s bydlením (romské rodiny, matky samoživitelky a další).

Těmto majitelům pomáháme najít vhodné zájemce o bydlení, což můžete být právě Vy.

Zajistíme férovou nájemní smlouvu a následně kontrolujeme její plnění jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce.

V případě bezproblémového nájemního vztahu se snažíme o dlouhodobé pronájmy tak, abyste měli zajištěnou trvalejší jistotu a bezpečí pro Vás i pro Vaše děti.

Pravidelně komunikujeme s Vašimi klíčovými sociálními pracovníky i s majitelem bytu v zájmu dlouhodobého udržení Vašeho bydlení.

Pomáháme férově řešit sousedské spory a snažíme se, společně s Vámi, předcházet možným problémům.

Naše služby jsou zdarma, neinkasujeme žádné provize.

Co požadujeme

Aktivní přístup při řešení Vaší sociální situace, protože bez Vaší snahy Vám nemůžeme efektivně pomoci.

Aktivní spolupráci s Vaším klíčovým sociálním pracovníkem, s našimi pracovníky i s majitelem bytu.

Férovou komunikaci a sdílení i nepříjemných informací, abychom společně mohli včas reagovat na vzniklé situace a předcházet ztrátě Vašeho bydlení.

Dodržování nájemní smlouvy a pravidelné a včasné úhrady nájmu a poplatků spojených s bydlením.

Budování a udržování dobrých sousedských vztahů.

Řádnou péči o byt.

Umožnění návštěv pracovníků zapojených do projektu dle smlouvy o vstupu do projektu a majitele bytu ve Vaší domácnosti dle ustanovení občanského zákoníku.

Dostatečný měsíční příjem na zajištění pravidelných úhrad za bydlení.

Možnost zaplacení jistoty (kauce) ve výši minimálně jednoho měsíčního nájemného včetně služeb.

Co nenabízíme

Zlevněné, sociální nebo jinak nestandardní bydlení; jedná se o pronájmy u soukromých majitelů za férové tržní ceny.

Jistotu, že se podaří zajistit bydlení právě Vám.

Chcete se dozvědět více nebo s námi navázat spolupráci?

Můžete nás kontaktovat a sjednat si schůzku s naším pracovníkem.

Promluvíme si o Vaší situaci a zjistíme, jaké jsou možnosti řešení.

Po absolvování schůzky společně vyhodnotíme, zda je možné Vás zařadit mezi uchazeče o bydlení.  

V případě, že se podaří najít byt vhodný pro Vás, podnikneme společně další kroky – prohlídka bytu, podpis férové nájemní smlouvy, podpis smlouvy o vstupu do projektu, zahájení spolupráce.

Chráníme Vaše soukromí, proto informace, které nám poskytnete, nesdělujeme dalším stranám.

Podmínkou pro účast v projektu je aktivní spolupráce s našimi partnerskými poskytovateli sociálních služeb.