Pomůžeme najít vhodné nájemníky

 • Pokud jako pronajímatel máte zájem o spolupráci, můžete nás kontaktovat telefonicky, mailem nebo přes náš facebookový profil.
 • Sjednáme si osobní schůzku, prohlédneme Váš byt a dovysvětlíme si podrobnosti fungování spolupráce.
 • Vzhledem k ceně, charakteru a velikosti bytu nebo domu vyhledáme ve spolupráci se spolupracujícími poskytovateli sociálních služeb vhodné nájemníky.
 • Proběhne prohlídka bytu potenciálními nájemníky.

Pomůžeme s administrativou

 • S Vaším souhlasem připravíme korektní nájemní smlouvu a další relevantní dokumenty.
 • Dojde k uzavření nájemní smlouvy mezi Vámi a nájemníkem a současně k podpisu smlouvy o vstupu do projektu mezi námi, klientem a poskytovatelem sociální služby.
 • Asistujeme Vám i v případě potřeby ukončení spolupráce s nájemníkem.

Dohlížíme na korektní průběh nájmu

 • Proběhne platba sjednané jistoty (kauce) a prvního nájemného. Naším společným cílem je odpovědné plnění závazků, vyplývajících z nájemní smlouvy.
 • Náš pracovník pro kontakt s majiteli nemovitostí zahájí pravidelnou pasportizaci vašeho bytu nebo domu (minimálně 1x za měsíc), společně se sociálním pracovníkem a nájemníkem kontroluje pravidelnost plateb nájemného a poplatků, dohlíží na řádné odebírání energií a dalších služeb nájemníkem, na průběžný stav nemovitosti, na dobré sousedské vztahy apod.
 • Zároveň nájemník spolupracuje se svým sociálním pracovníkem, který mu pomáhá s řešením všech agend, zejména těch, které bezprostředně souvisí s bydlením (v projektu spolupracujeme zejména s renomovanými poskytovateli sociálních služeb, např. s organizacemi Člověk v Tísni a Tady a teď).
 • Naším společným cílem je odpovědné plnění závazků, vyplývajících z nájemní smlouvy. Garantujeme všechny platby nájemného a vypořádání případných nedoplatků.
 • Nájemní smlouva se uzavírá ideálně na jeden rok s možností prodloužení, je možná tříměsíční zkušební doba.
 • Délka poskytování naší podpory je zatím garantována do dubna roku 2024 (aktuální délka trvání projektu).

Co garantujeme

Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb odpovědně vybereme klienta, který bude mít potenciál k tomu, aby byl Vaším férovým a zodpovědným nájemníkem.

Připravíme za Vás férovou nájemní smlouvu a další související dokumenty (pokud jí nedisponujete).

Pravidelně budeme kontrolovat stav nemovitosti tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému opotřebovávání Vašeho majetku.

Staráme se víc než jen o bydlení, proto se aktivně snažíme řešit i případné problémy v občanském soužití.

Budeme sledovat dodržování nájemní smlouvy, zejména pravidelné platby nájemného a poplatků, zodpovědné užívání bytu, počty členů domácnosti, vztahy se sousedy apod. Garantujeme všechny platby nájemného a vypořádání případných nedoplatků.

V případě jakýchkoliv problémů se můžete obracet na naše pracovníky, vůči nájemníkům hájíme vaše oprávněné zájmy.

V případě hrubého porušování nájemní smlouvy ze strany nájemců vám asistujeme při ukončení spolupráce, vystěhování z bytu a při férovém vypořádání všech závazků.

Co negarantujeme

Stoprocentní  jistotu, že Vám nájem přijde vždycky včas.
Profesionální a soustředěnou prací však minimalizujeme riziko vzniku dluhů. Při obtížích můžeme využít prostředků z našeho garančního fondu k zálohovým platbám nájemného, tak, aby majitel na finanční prostředky nemusel čekat. Dluhy na nájemném v našem projektu nevznikají.

Nemůžeme Vás informovat o soukromí klientů bez jejich souhlasu.  
V případě vzniklých problémů souvisejících s plněním nájemní smlouvy však komunikujeme v zájmu řešení situace a v zájmu Vašich oprávněných nároků.