Projekt „Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů“ je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a jeho realizace běží od ledna 2019 do září 2021.

Cílem projektu je přispět na území plzeňské metropolitní oblasti k řešení problematiky bytové nouze osob z cílové skupiny a tím snižovat míru jejich ohrožení sociální exkluzí. Konkrétně chceme zajistit standardní bydlení osobám z cílové skupiny na Plzeňsku prostřednictvím pronájmu minimálně 10 bytů soukromých majitelů a zajistit koordinovanou podporu pro získání a udržení bydlení minimálně 22 osobám z cílové skupiny.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

1. Poskytování podpory cílové skupině při zprostředkování bydlení, a to využitím potenciálu zapojení soukromých vlastníků bytů do systému sociálního bydlení na Plzeňsku a vytvoření systému spolupráce těchto majitelů bytového fondu, neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů, za účelem zvyšování dostupnosti standardního bydlení pro zástupce cílové skupiny.

2. Zefektivnění podpory poskytované osobám v bytové nouzi zejména prostřednictvím koordinace sociální práce a úkonů sociálních služeb při zvyšování kompetencí v oblasti zajištění a udržení bydlení. Tento přístup následně přispěje k celkové sociálně-ekonomické stabilizaci domácnosti (zajištění přístupu k finančním příjmům, ke vzdělávání, zdravotní péči, sociální ochraně, sociálním vztahům v rodině i mimo ni apod.).

3. Přispívání k překonávání předsudků a stereotypů většinové společnosti a k odbourávání diskriminace cílové skupiny na trhu s bydlením, a to prostřednictvím informační kampaně zaměřené na oslovování soukromých majitelů bytů a jejich aktivním zapojením do systému sociálního bydlení a prostřednictvím veřejné prezentace projektu. Zkušenosti z projektu povedou ke zpracování publikace určené pro obce, poskytovatele sociálních služeb a další instituce jako možný metodický postup a příklad dobré praxe při řešení bytové nouze občanů.

Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci západní Čechy (https://www.cpkp-zc.cz/)